Breda On Stage

Breda, 24 november 2016

Stichting Groot Bredase Revue opgeheven

Het bestuur van de Stichting Groot Bredase Revue heeft besloten om de stichting dit jaar op te heffen.

Sinds de oprichting in 1986 was 'de Revue', toen nog de 'Vastenavond Revue Groot-Breda', een begrip in de stad. Vele Bredanaars keken ieder jaar in januari uit naar een avond vol show en spektakel. Eerst in het Concordia en later in het grote Chassé Theater. En de Revue groeide. In omvang, in kwaliteit en in professionaliteit. De decors, de kleding, kortom het hele 'plaatje' waren altijd overweldigend. Niets was onmogelijk voor de artistieke breinen achter de Revue en ieder jaar verbaasden zij het Bredaas publiek met de prachtigste scènes. Velen zullen zich de uitermate realistische stadsbrand en de zinkende Titanic in de nieuwe haven nog herinneren.

Toch blijkt dat vanaf 2002 de magie van de formule begint uit te werken. Vanaf dat moment ervaren we dat het steeds moeilijker wordt om voldoende publiek naar het theater te trekken en de grote zalen gevuld te krijgen. Door de jaren heen verandert de smaak van het publiek. Men is toe aan iets anders. En, terecht of niet, wordt de Revue ook wel eens afgezet tegen het niveau van grote professionele producties. Samen met het teruglopen van de bezoekersaantallen lopen uiteraard ook de inkomsten terug en was het niet meer mogelijk om de kostbare en omvangrijke revue kostendekkend te produceren. In 2007 speelden we de laatste revue.

Na een periode van bezinning gaat Stichting Groot-Bredase Revue in 2009 verder met 'Breda on Stage'. Een nieuw concept. Doelstelling was: muziektheater door amateurs, maar met een hoog artistiek niveau. In totaal zijn er drie producties gemaakt (2009, 2011 en 2013) en is het bestuur er trots op dat de doelstelling o.i. is waargemaakt: alle drie de producties waren, met recht, artistieke hoogstandjes. Vanuit het publiek, maar ook uit recensies mochten wij lovende reacties ontvangen. Helaas is het niet gelukt om de trend van de dalende bezoekersaantallen te keren. Dat hield vooral in dat ook deze producties niet kostendekkend zijn geweest.

Dit noopte het bestuur om na 2013 opnieuw na te denken over een theaterconcept dat grote bezoekersaantallen trekt en, voor amateurs, van een hoog artistiek niveau is. Tevens moesten we ons realiseren dat een aantal verliesleidende producties van de Revue, en ook van 'Breda on Stage' een behoorlijke impact hebben gehad op onze financiële reserves. Bij het zoeken naar een nieuw concept zijn wij niet over één nacht ijs gegaan en hebben we diverse mogelijkheden onderzocht. Ook hebben wij de samenwerking met andere theatergezelschappen onderzocht en overwogen. Helaas is daaruit geen werkbaar, en voor ons bevredigend, alternatief ontstaan.

Het bestuur stelt daarom vast dat het in de toekomst geen voorstellingen meer kan maken die qua vorm, omvang en niveau vergelijkbaar zijn met de Revue, of met 'Breda on Stage'. Overstappen naar een totaal ander soort voorstelling, die wel binnen de bescheiden financiële middelen zou passen is voor ons, nadrukkelijk, geen optie .

Dit alles bij elkaar genomen komt het bestuur tot de conclusie dat we niet verder kunnen. Daarom heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de stichting op te heffen. Daarmee valt, om in theatertermen te blijven, het doek voor de Groot Bredase Revue. Voor de goede orde vermelden wij dat de activiteiten van de decorwerkplaats en het kledingatelier, die enkele jaren geleden in de zelfstandige stichting 'Facilitaire Theater Werkplaats, Breda' zijn ondergebracht, wel gewoon blijven voortbestaan.

Namens het bestuur van de Stichting Groot Bredase Revue,
Niek van der Corput
Voorzitter